Kalender

Afbud

Grupperådsmøde

Dato: 
Tir, 20.02.2018 19:30 - 21:00

Vi vil gerne invitere alle tropsspejdere, forældre og ledere i Holmespejderne til grupperådsmøde (generalforsamling) tirsdag den 20. februar kl. 19:30 – 21:00 i Hytten.

 

Der skal ifølge vedtægterne være minimum 6 bestyrelsesmedlemmer, heraf mindst 2 ledere, gerne en eller flere spejderrepræsentanter over 15 år og dermed helst 3-5 forældre. 
Der er 2 lederrepræsentanter, 1 spejderrepræsentant (Torbjørn Hareide) og 2 forældrerepræsentanter i bestyrelsen, som begge er forældre til tropsspejdere. Vi vil derfor meget gerne have repræsentanter for de øvrige grene med i bestyrelsen, så vi sikrer, at alle bliver hørt og har indflydelse på, i hvilken retning vi skal bevæge os fremadrettet. Det er et særdeles begrænset mødeomfang, da der som regel bliver afholdt 4-5 årlige bestyrelsesmøder i Hytten.

Endvidere vil vi, som det fremgår af nedenstående dagsorden, på dagen fremlægge såvel beretning, regnskab samt udviklingsplan for de(t) kommende år til orientering såvel som diskussion.

Kom og hør om spejdernes oplevelser i året der er gået og få information om gruppens spejdertilbud, økonomi og aktivitetsplaner for 2018, herunder om sommerlejrene i 2018.

 

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent.

2) Beretning

3) Regnskab 2017

4) Behandling af indkomne forslag - 
    herunder forslag om at fastlægge to arbejdsdage – hhv. i april/maj og i august.

5) Væsentlige beslutninger om gruppen: Gruppens udviklingsplan for 2018, budget 2018 og kontingent

6) Fastsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer

7) Valg til bestyrelsen: formand, kasserer, menige medlemmer, ledere og gruppeleder

8) Valg af repræsentanter til Korpsrådet og Divisionsrådet

9) Valg af revisor og en revisorsuppleant

10) Eventuelt

 

 

Har du et forslag, som du ønsker, at vi skal behandle på grupperådsmødet, skal du senest den 10. februar sende forslaget til formand Rikke Kirk Larsen på mail: kirk [dot] larsen [at] mail [dot] dk

 

Tilmelding til bestyrelsen på kontakt [at] holmespejderne [dot] dk (kontakt [at] holmespejderne [dot] dk)

 

Vi glæder os til at se dig til grupperådsmødet.

 

 

 

Mange spejderhilsner fra,

 

Bestyrelsen for Holmespejderne

www.holmespejderne.dk